Pokud slovo dragonfly doslovně přeložíme z angličtiny, získáme český ekvivalent pro vážku. Když jej však rozdělíme, získáme slova dvě. A to sice dragon, neboli drak - jeden ze symbolů Brna a fly. To druhé vyjadřuje, že se v našem případě jedná o létající pivovar. Zatím nedisponujeme vlastní technologií, ale využíváme volných kapacit jiných pivovarů, ve kterých si necháváme pivo uvařit podle našich receptur. 

Počátky projektu Dragonfly sahají do roku 2014. Tehdy vznikla myšlenka spojení tří kamarádů, technologů potravin a taky trochu domácích vařičů o založení létajícího pivovaru, který by se zaměřoval především na svrchně kvašená piva. V květnu 2015 již došlo k založení společnosti s názvem Pivovar Dragon Beer, s.r.o. a k uvaření první várky. A to byl teprve začátek...

Dragonfly /ˈdræg ənˌflaɪ-    any predatory insect of the suborder Anisoptera, having a large head and eyes, a long slender body, two pairs of iridescent wings that are outspread at rest, and aquatic larvae 

dragon /ˈdræg ən/ -    a mythical monster generally represented as a huge, winged reptile with crested head and enormous claws and teeth, and often spouting fire 

fly /flaɪ/ -  to move through the air using wings